Україна – в оточенні країн-супротивників… Майдан триває – вважає Почесний президент товариства “Україна-Китай” Леонід Кравчук

Країни-сусіди намагаються нав’язати свою політику Україні, яка не може піднятися з колін.  На круглому столі щодо всеукраїнського референдуму 1991 року про це сказав перший президент  України, Почесний президент товариства “Україна-Китай”  Леонід Кравчук.  Кравчук Л

“Навколо нас виявилися одні супротивники. Росія – ворог, воюємо. Польща хоче керувати Україною, навіть кадри розставляти. Угорщина каже, що буде битися проти нас. Румунія під питанням. Ми опинилися в оточенні країн, які мають до нас постійно якісь претензії. Щоб ми вулиці називали так, як вони хочуть, щоб ми героїв своїх, які їм не подобаються, виставляли ворогами… Чому? Ми можемо поставити таке запитання? На колінах стоїмо”, – сказав Кравчук.

Разом із Кравчуком у дискусії “Український референдум: уроки історії для майбутнього” взяли участь третій президент України Віктор Ющенко та російський політик Геннадій Бурбуліс, який брав участь у підготовці та підписанні Біловезької угоди.

«Після Майдану в Україні до влади прийшли люди, які не мали до революції ніякого відношення»- – сказав Леонід Кравчук.

“Минуло чотири роки. Ми навіть не знаємо, хто ж був головним ворогом цього Майдану і перестріляв людей, які стояли за незалежну Україну. Більш того, вже забуваємо про цей Майдан. Його починали одні люди, до влади прийшли інші. Вони до Майдану мають таке ставлення, як я – до сонячного затемнення”, – сказав Кравчук.

За його словами, ідеї Майдану не втілюються в життя, тому що, ті, хто його здійснював, передали його в інші руки.

“Нічого не можна забувати. Майдан триває”, – сказав Кравчук.

Прес-служба
Тихоокеанського земляцтва українців
“Східна Слобода” за матеріалами преси України

 

Украина – в окружении стран-противников … Майдан продолжается – считает Почетный президент общества “Украина-Китай” Леонид Кравчук

Страны-соседи пытаются навязать свою политику Украине, которая не может подняться с колен.  На круглом столе посвященном годовщине всеукраинского референдума 1991 года об этом сказал первый президент Украины, Почетный президент общества “Украина-Китай”  Леонид Кравчук. Кравчук ЛМ

 “Вокруг нас оказались одни противники. Россия – враг, воюем. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгрия говорит, что будет биться против нас. Румыния под вопросом. Мы оказались в окружении стран, которые имеют к нам постоянно какие-то претензии. Чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы героев своих, которые им не нравятся, выставляли врагами … Почему? Мы можем поставить такой вопрос На коленях стоим “, – сказал Кравчук.

Вместе с Кравчуком в дискуссии “Украинский референдум: уроки истории для будущего” приняли участие третий президент Украины Виктор Ющенко и российский политик Геннадий Бурбулис, который участвовал в подготовке и подписании Беловежского соглашения.

“После Майдана в Украине к власти пришли люди, которые не имели к революции никакого отношения…  Прошло четыре года. Мы даже не знаем, кто же был главным врагом этого Майдана и перестрелял людей, которые стояли за независимую Украину. Более того, уже забываем об этом Майдане. Его начинали одни люди, к власти пришли другие. Они к Майдану имеют такое отношение, как я – к солнечному затмению”, – сказал Кравчук.

По его словам, идеи Майдана не воплощаются в жизнь, потому что, те, кто его совершал, передали его в другие руки.

“Ничего нельзя забывать. Майдан продолжается”, – сказал Кравчук.

Пресс-служба
Тихоокеанского землячества украинцев
“Восточная Слобода” по материалам прессы Украины

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *