Діти з Харкова вразили глядачів талант-шоу США

Дитячий дуетПовітряні гімнасти з Харкова Катя Бускандзе і Микита Бичков вразили глядачів американського телешоу “Little Big Shots”.  Відеозапис їхнього виступу набрав більше двадцяти мільйонів переглядів у соціальній мережі Facebook.    Програма “Little Big Shots” виходить на американському телеканалі NBC.  Шоу показує дітей із унікальними талантами зі США та усього світу.   Минулого року харківський дитячий  дует брав участь у вітчизняному шоу талантів “Україна має талант. Діти”.   Тепер фурор всесвітнього значення.  Пишаємося нашими талановитими співвітчизниками!

Про діяльність “Українського дому” в Пекіні розповів його керівник Дмитро Танасійчук

“Український Дім” активно взаємодіє з державними та громадськими організаціями, науковими установами та вищими навчальними закладами, а також творчими і молодіжними об’єднаннями України і Китаю.
Про це дуже докладно розповів Директор “Українського дому” в Пекіні Дмитро Танасійчук в інтерв’ю інтернет-виданню “Бізнес-цензор”.
Танасийчук Д в ПекинеСам Дмитро Танасійчук вже більше 20 років проживає в КНР, закінчив Фуданський університет в Шанхаї.

Є представником Української Торгової палати в Китаї, з 2014 року очолює “Український Дім” в Пекіні – компанію з розвитку торгово-економічного, науково-технічного та культурно-гуманітарного співробітництва України та КНР.
– Що таке “Український дім”, для чого він створений і яка команда працює?
– “Український Дім” – перша офіційно зареєстрована компанія, що має талановитий персонал з українських і китайських співробітників, а також свій власний офіс в Пекіні, метою якої є розвиток китайсько-українського торгово-економічного, науково-технічного і культурного співробітництва.
Тісно співпрацюючи з Посольством України в КНР. “Український Дім” отримує фінансову підтримку і з боку китайського бізнесу – китайської телекомунікаційної компанії Xinwei Group ( “Сіньвей”). Що, в свою чергу, тільки підтверджує зацікавленість китайського бізнесу в розвитку співпраці з Україною.
Три роки тому Посол України в КНР Олег Дьомін попросив допомогу в створенні відповідного майданчика для розвитку торгово-економічного, культурного і гуманітарного співробітництва між двома країнами. Ми повинні бути найбільш ефективною платформою з розвитку взаємодії між двома країнами.
– Як “Український дім” сприяє налагодженню зв’язку між країнами?
– Надаємо кімнати для переговорів і тимчасові робочі місця для представників українських компаній, даємо перекладачів, готуємо запрошення і забезпечуємо візову підтримку.
Наші співробітники від імені замовників беруть участь в переговорах, виставках, роблять переклади, готують і проводять презентації, перевіряють і изуч ают можливості потенційних китайських партнерів. Участь в тематичних форумах, семінарах та конференціях в Китаї, пошук і організація переговорів з потенційними китайськими партнерами. Танасийчук Дмитрий
– Представники яких галузей українського бізнесу найчастіше звертаються?
– Ми презентували можливості співпраці декількох українських областей, презентували індустріальний парк “Біла Церква” і продовжуємо роботу із залучення в нього китайських компаній.
Спільно з Посольством України в КНР для китайських бізнесменів і інвесторів були презентовані можливості співпраці з агрохолдингом Ukrlandfarming за участю міжнародної юридичної компанії Dentons. Провели презентації “Міжнародних авіаліній України” і компанії “Кий Авіа”.
Крім того, для компанії Corum Groupс провели практичну конференцію, присвячену питанням співробітництва з видобутку вугілля в тонких пластах. Для китайських компаній проводили семінари про можливості інвестування в економіку України за участю представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, інвесткомпанії Sigma Bleyzer, а також нашого партнера – української громадської організації SilkLink.
“Український дім” бере активну участь у заходах, що проводяться Посольством України в КНР, а також організовує безліч інших заходів в приміщенні диппредставництва. Спільно провели бізнес-форуми за участю провідної української інвесткомпанії DragonCapital і юридичної фірми DLA Piper, на яких китайських підприємців ознайомили з інвестиційними можливостями, реальними проектами, а також нюансами юридичної та податкової системи України – розповів Дмитро Танасійчук.
– Чим відрізняється менталітет українських і китайських бізнесменів? Як ці особливості впливають на успішність інвестування та співробітництва китайських партнерів з України?
– Менталітет і підходи до ведення бізнесу українців і китайців відрізняються. Найважливіший – початковий етап налагодження співпраці. У Китаї для того, щоб підписати контракт необхідно провести багато зустрічей і переговорів. Тут допоможуть професійні менеджери та перекладачі, які працюють в нашій компанії.
Як правило, китайські партнери не довіряють письмовою спілкування і хочуть особисто переконатися в порядності партнера, і важливо постійно підтримувати з ними телефонні і особисті контакти. Переклад матеріалів і листів повинен бути високого рівня.

Прес-служба Тихооеканського земляцтва українців за матеріалами: https://biz.censor.net.ua/r3028947

О деятельности “Украинского дома” в Пекине рассказал его руководитель Дмитрий Танасийчук.

“Украинский Дом” активно взаимодействует с государственными и общественными организациями, научными учреждениями и ВУЗами, а также творческими и молодежными объединениями Украины и Китая.
Об этом очень подробно рассказал Директор “Украинского дома” в Пекине Дмитрий Танасийчук в интервью интернет-изданию “Бизнес-цензор”.
Сам Дмитрий Танасийчук уже более 20 лет проживает в КНР, окончил Фуданский университет в Шанхае, является представителем Украинской Торговой палаты в Китае, с 2014 года возглавляет “Украинский Дом” в Пекине – компанию по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества Украины и КНР.
– Что такое “Украинский дом”, для чего он создан и какая команда работает?
– “Украинский Дом” – первая официально зарегистрированная компания, имеющая талантливый персонал из украинских и китайских сотрудников, а также свой собственный офис в Пекине, целью которой является развитие китайско-украинского торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
Тесно сотрудничая с Посольством Украины в КНР. “Украинский Дом” получает финансовую поддержку и со стороны китайского бизнеса – китайской телекоммуникационной компании Xinwei Group (“Синьвэй”). Что, в свою очередь, только подтверждает заинтересованность китайского бизнеса в развитии сотрудничества с Украиной.
Три года назад Посол Украины в КНР Олег Демин попросил помощь в создании соответствующей площадки для развития торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Мы должны быть наиболее эффективной платформой по развитию взаимодействия между двумя странами.
– Как “Украинский дом” способствует налаживанию связи между странами?
​​- Предоставляем комнаты для переговоров и временные рабочие места для представителей украинских компаний, даем переводчиков, готовим приглашения и обеспечиваем​ визовую поддержку.
Наши сотрудники​ от имени заказчиков участвуют в переговорах, выставках, делают переводы, ​готовят и проводят презентации, ​проверяют и ​изуч​ают возможности потенциальных китайских партнеров​. Участие в тематических форумах, семинарах и конференциях в Китае, поиск и организация переговоров с потенциальными китайскими партнерами.
– Представители каких отраслей украинского бизнеса чаще всего обращаются?
– Мы презентовали возможности сотрудничества нескольких украинских областей, презентовали индустриальный парк “Белая Церковь” и продолжаем работу по привлечению в него китайских компаний.
Совместно с Посольством Украины в КНР для китайских бизнесменов и инвесторов были презентованы возможности сотрудничества с агрохолдингом Ukrlandfarming с участием международной юридической компании Dentons. Провели презентации “Международных авиалиний Украины” и компании “Кий Авиа”.
Кроме того, для компании Corum Groupс провели практическую конференцию, посвященную вопросам сотрудничества по добыче угля в тонких пластах. Для китайских компаний проводили семинары о возможностях инвестирования в экономику Украины при участии представителей Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, инвесткомпании Sigma Bleyzer, а также нашего партнера – украинской общественной организации SilkLink.
“Украинский дом” активно участвует в мероприятиях, проводимых Посольством Украины в КНР, а также организовывает множество других мероприятий в помещении диппредставительства. Совместно провели бизнес-форумы с участием ведущей украинской инвесткомпании DragonCapital и юридической фирмы DLA Piper, на которых китайских предпринимателей ознакомили с инвестиционными возможностями, реальными проектами, а также нюансами юридической и налоговой системы Украины – рассказал Дмитрий Танасийчук.
– Чем отличается менталитет украинских и китайских бизнесменов? Как эти особенности влияют на успешность инвестирования и сотрудничества китайских партнеров с Украиной?
– Менталитет и подходы к ведению бизнеса украинцев и китайцев отличаются. Самый важный – первоначальный этап налаживания сотрудничества. В Китае для того, чтобы подписать контракт необходимо провести много встреч и переговоров. Здесь помогут профессиональные менеджеры и переводчики, которые работают в нашей компании.
Как правило, китайские партнеры не доверяют письменному общению и хотят лично убедиться в порядочности партнера, и важно постоянно поддерживать с ними телефонные и личные контакты. Перевод материалов и писем должен быть высокого уровня.

Пресс-служба Тихооеканского землячества украинцев по материалам: https://biz.censor.net.ua/r3028947