АНТОН КОСЮГА – Людина Року в канадському Вінніпезі!

Антон и муниципалНаш молодий співвітчизник Антон Косюга визнаний  Людиною Року за рішенням муніципальної влади Вінніпега – канадського міста, де тепер мешкає його родина.

нтон Косюга грамотаЦього почесного звання Антон удостоївся за зайняте перше місце в творчому конкурсі сучасних телекомунікаційних технологій “Мистецтво і цінності”, спрямованому на розвиток міжкультурних зв’язків та згоди в суспільстві, формування всебічної гармонії в молодіжному соціальному середовищі.
Пишаємося нашим молодим співвітчизником!Антон семья

Вітаємо сім’ю Антона, і дякуємо батькам за виховання гідного громадянина і обдарованої творчої людини !

                                      Тихоокеанське земляцтво українців “Слобожанщина”

АНТОН КОСЮГА – человек года в канадском Виннипеге!

Антон конкурсНаш молодой соотечественник Антон Косюга  признан Человеком Года по решению муниципальных властей Виннипега – канадского города,  где теперь проживает его семья.  Этого почетного звания Антон удостоился за занятое первое место в творческом конкурсе современных телекоммуникационных технологий “Искусство и ценности”,  нацеленном на развитие межкультурных связей и согласия в обществе,  формирование  всесторонней  гармонии в молодежной социальной среде.
Гордимся нашим молодым  соотечественником !

Поздравляем семью Антона,  и благодарим родителей за воспитание достойного гражданина и одаренного творческого человека!.

                                      Тихоокеанское землячество украинцев “Слобожанщина”