Всі записи автора 6nq0pz

Про діяльність “Українського дому” в Пекіні розповів його керівник Дмитро Танасійчук

“Український Дім” активно взаємодіє з державними та громадськими організаціями, науковими установами та вищими навчальними закладами, а також творчими і молодіжними об’єднаннями України і Китаю.
Про це дуже докладно розповів Директор “Українського дому” в Пекіні Дмитро Танасійчук в інтерв’ю інтернет-виданню “Бізнес-цензор”.
Танасийчук Д в ПекинеСам Дмитро Танасійчук вже більше 20 років проживає в КНР, закінчив Фуданський університет в Шанхаї.

Є представником Української Торгової палати в Китаї, з 2014 року очолює “Український Дім” в Пекіні – компанію з розвитку торгово-економічного, науково-технічного та культурно-гуманітарного співробітництва України та КНР.
– Що таке “Український дім”, для чого він створений і яка команда працює?
– “Український Дім” – перша офіційно зареєстрована компанія, що має талановитий персонал з українських і китайських співробітників, а також свій власний офіс в Пекіні, метою якої є розвиток китайсько-українського торгово-економічного, науково-технічного і культурного співробітництва.
Тісно співпрацюючи з Посольством України в КНР. “Український Дім” отримує фінансову підтримку і з боку китайського бізнесу – китайської телекомунікаційної компанії Xinwei Group ( “Сіньвей”). Що, в свою чергу, тільки підтверджує зацікавленість китайського бізнесу в розвитку співпраці з Україною.
Три роки тому Посол України в КНР Олег Дьомін попросив допомогу в створенні відповідного майданчика для розвитку торгово-економічного, культурного і гуманітарного співробітництва між двома країнами. Ми повинні бути найбільш ефективною платформою з розвитку взаємодії між двома країнами.
– Як “Український дім” сприяє налагодженню зв’язку між країнами?
– Надаємо кімнати для переговорів і тимчасові робочі місця для представників українських компаній, даємо перекладачів, готуємо запрошення і забезпечуємо візову підтримку.
Наші співробітники від імені замовників беруть участь в переговорах, виставках, роблять переклади, готують і проводять презентації, перевіряють і изуч ают можливості потенційних китайських партнерів. Участь в тематичних форумах, семінарах та конференціях в Китаї, пошук і організація переговорів з потенційними китайськими партнерами. Танасийчук Дмитрий
– Представники яких галузей українського бізнесу найчастіше звертаються?
– Ми презентували можливості співпраці декількох українських областей, презентували індустріальний парк “Біла Церква” і продовжуємо роботу із залучення в нього китайських компаній.
Спільно з Посольством України в КНР для китайських бізнесменів і інвесторів були презентовані можливості співпраці з агрохолдингом Ukrlandfarming за участю міжнародної юридичної компанії Dentons. Провели презентації “Міжнародних авіаліній України” і компанії “Кий Авіа”.
Крім того, для компанії Corum Groupс провели практичну конференцію, присвячену питанням співробітництва з видобутку вугілля в тонких пластах. Для китайських компаній проводили семінари про можливості інвестування в економіку України за участю представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, інвесткомпанії Sigma Bleyzer, а також нашого партнера – української громадської організації SilkLink.
“Український дім” бере активну участь у заходах, що проводяться Посольством України в КНР, а також організовує безліч інших заходів в приміщенні диппредставництва. Спільно провели бізнес-форуми за участю провідної української інвесткомпанії DragonCapital і юридичної фірми DLA Piper, на яких китайських підприємців ознайомили з інвестиційними можливостями, реальними проектами, а також нюансами юридичної та податкової системи України – розповів Дмитро Танасійчук.
– Чим відрізняється менталітет українських і китайських бізнесменів? Як ці особливості впливають на успішність інвестування та співробітництва китайських партнерів з України?
– Менталітет і підходи до ведення бізнесу українців і китайців відрізняються. Найважливіший – початковий етап налагодження співпраці. У Китаї для того, щоб підписати контракт необхідно провести багато зустрічей і переговорів. Тут допоможуть професійні менеджери та перекладачі, які працюють в нашій компанії.
Як правило, китайські партнери не довіряють письмовою спілкування і хочуть особисто переконатися в порядності партнера, і важливо постійно підтримувати з ними телефонні і особисті контакти. Переклад матеріалів і листів повинен бути високого рівня.

Прес-служба Тихооеканського земляцтва українців за матеріалами: https://biz.censor.net.ua/r3028947

О деятельности “Украинского дома” в Пекине рассказал его руководитель Дмитрий Танасийчук.

“Украинский Дом” активно взаимодействует с государственными и общественными организациями, научными учреждениями и ВУЗами, а также творческими и молодежными объединениями Украины и Китая.
Об этом очень подробно рассказал Директор “Украинского дома” в Пекине Дмитрий Танасийчук в интервью интернет-изданию “Бизнес-цензор”.
Сам Дмитрий Танасийчук уже более 20 лет проживает в КНР, окончил Фуданский университет в Шанхае, является представителем Украинской Торговой палаты в Китае, с 2014 года возглавляет “Украинский Дом” в Пекине – компанию по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества Украины и КНР.
– Что такое “Украинский дом”, для чего он создан и какая команда работает?
– “Украинский Дом” – первая официально зарегистрированная компания, имеющая талантливый персонал из украинских и китайских сотрудников, а также свой собственный офис в Пекине, целью которой является развитие китайско-украинского торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
Тесно сотрудничая с Посольством Украины в КНР. “Украинский Дом” получает финансовую поддержку и со стороны китайского бизнеса – китайской телекоммуникационной компании Xinwei Group (“Синьвэй”). Что, в свою очередь, только подтверждает заинтересованность китайского бизнеса в развитии сотрудничества с Украиной.
Три года назад Посол Украины в КНР Олег Демин попросил помощь в создании соответствующей площадки для развития торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Мы должны быть наиболее эффективной платформой по развитию взаимодействия между двумя странами.
– Как “Украинский дом” способствует налаживанию связи между странами?
​​- Предоставляем комнаты для переговоров и временные рабочие места для представителей украинских компаний, даем переводчиков, готовим приглашения и обеспечиваем​ визовую поддержку.
Наши сотрудники​ от имени заказчиков участвуют в переговорах, выставках, делают переводы, ​готовят и проводят презентации, ​проверяют и ​изуч​ают возможности потенциальных китайских партнеров​. Участие в тематических форумах, семинарах и конференциях в Китае, поиск и организация переговоров с потенциальными китайскими партнерами.
– Представители каких отраслей украинского бизнеса чаще всего обращаются?
– Мы презентовали возможности сотрудничества нескольких украинских областей, презентовали индустриальный парк “Белая Церковь” и продолжаем работу по привлечению в него китайских компаний.
Совместно с Посольством Украины в КНР для китайских бизнесменов и инвесторов были презентованы возможности сотрудничества с агрохолдингом Ukrlandfarming с участием международной юридической компании Dentons. Провели презентации “Международных авиалиний Украины” и компании “Кий Авиа”.
Кроме того, для компании Corum Groupс провели практическую конференцию, посвященную вопросам сотрудничества по добыче угля в тонких пластах. Для китайских компаний проводили семинары о возможностях инвестирования в экономику Украины при участии представителей Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, инвесткомпании Sigma Bleyzer, а также нашего партнера – украинской общественной организации SilkLink.
“Украинский дом” активно участвует в мероприятиях, проводимых Посольством Украины в КНР, а также организовывает множество других мероприятий в помещении диппредставительства. Совместно провели бизнес-форумы с участием ведущей украинской инвесткомпании DragonCapital и юридической фирмы DLA Piper, на которых китайских предпринимателей ознакомили с инвестиционными возможностями, реальными проектами, а также нюансами юридической и налоговой системы Украины – рассказал Дмитрий Танасийчук.
– Чем отличается менталитет украинских и китайских бизнесменов? Как эти особенности влияют на успешность инвестирования и сотрудничества китайских партнеров с Украиной?
– Менталитет и подходы к ведению бизнеса украинцев и китайцев отличаются. Самый важный – первоначальный этап налаживания сотрудничества. В Китае для того, чтобы подписать контракт необходимо провести много встреч и переговоров. Здесь помогут профессиональные менеджеры и переводчики, которые работают в нашей компании.
Как правило, китайские партнеры не доверяют письменному общению и хотят лично убедиться в порядочности партнера, и важно постоянно поддерживать с ними телефонные и личные контакты. Перевод материалов и писем должен быть высокого уровня.

Пресс-служба Тихооеканского землячества украинцев по материалам: https://biz.censor.net.ua/r3028947

Зимова Олімпіада завершилася. Українці повертаються з золотом

У південнокорейському Пхьончхані відбулася урочиста церемонія закриття Олімпійських ігор-2018.
Закрытие ОлимЯк повідомив Секретар Тихоокеанського земляцтва українців “Слобожанщина” Андрій Ардашев, наші співвітчизники гідно представили країну на цьому чудовому спортивному форумі.
Дуже приємно те, що наші українські олімпійці повертаються додому з золотом.
Алекс Абраменко29-річний український фристайлист Олександр Абраменко виграв золоту олімпійську медаль в лижній акробатиці. Це була перша медаль України в Пхенчхані, і перша в історії всіх Олімпійських ігор нагорода в цьому виді спорту! До цього, починаючи з Ліллехаммера-1994 ми брали медалі тільки в біатлоні і фігурному катанні.
Закрытие ОлимпНа цих іграх Україна не була представлена ​​командою в фігурному катанні. Однак, як сказав Андрій Ардашев, ми дуже раді привітати уродженку Обухова Київської області Олену Савченко, яка з п’ятої спроби стала олімпійською чемпіонкою. У 2002 році в парі з Володимиром Морозовим на Олімпіаді за Україну вони стали 15-ми, далі Савченко в парі з Робіном Шолкови вже представляла Німеччину, якій в 2010 і 2014 роках принесла бронзові медалі і ось тепер є довгоочікуване золото.
У санному спортi, на жаль, українській команді не вдалося виступити так, як вони і тренерський штаб запланували. Досить прикре падіння Олени Шхумової
одразу ж на старті не дозволило боротися за вищі позиції, хоча Антон Дукач і доклав чималих зусиль щоб виправити ситуацію. За його словами, це був один з найкращих його спусків за період Олімпійських ігор.
В ході змагань було багато переживань і хвилювання як на ковзанках і в ігрових залах, так і на глядацьких трибунах. Медальний залік Олімпіади виграла збірна Норвегії. Україна в медальному заліку поділила 21-е місце з Угорщиною.Фигуристы Савченко

Прес-служба Тихоокеанського земляцтва українців “Слобожанщина”


Зимняя Олимпиада завершилась.    Украинцы возвращаются с золотом.

В южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр-2018.
Ардашев и символКак сообщил секретарь Тихоокеанского землячества украинцев “Слобожанщина” Андрей Ардашев, наши соотечественники достойно представили страну на этом замечательном спортивном форуме.
Очень приятно, что наши украинские олимпийцы возвращаются домой с золотом.
Абраменко в полете29-летний украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл золотую олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Это была первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая в истории всех Олимпийских игр награда в этом виде спорта! До этого, начиная с Лиллехаммера-1994 мы брали медали только в биатлоне и фигурном катании.
На этих играх Украина не была представлена ​​командой в фигурном катании. Однако, как сказал Андрей Ардашев, мы очень рады приветствовать уроженку Обухова Киевской области Елену Савченко, которая с пятой попытки стала олимпийской чемпионкой. В 2002 году в паре с Владимиром Морозовым на Олимпиаде за Украину они стали 15-ми, дальше Савченко в паре с Робином Шолковы уже представляла Германию, которой в 2010 и 2014 годах принесла бронзовые медали и вот теперь долгожданное золото.
В санном спорте, к сожалению, украинской команде не удалось выступить так, как они и тренерский штаб запланировали. Достаточно досадное падение Елены Шхумовой
сразу же на старте не позволило бороться за высокие позиции, хотя Антон Дукач и приложил немало усилий, чтобы исправить ситуацию. По его словам, это был один из лучших его спусков за период Олимпийских игр.
В ходе соревнований было много переживаний и волнения как на катках и в игровых залах, так и на зрительских трибунах. Закрытие Ол игрМедальний зачет Олимпиады выиграла сборная Норвегии. Украина в медальном зачете поделила двадцать первом место с Венгрией.

Пресс-служба Тихоокеанского землячества украинцев “Слобожанщина”

Золотий тріумф Олександра Абраменко на Олімпіаді-2018

Алекс АбраменкоЯк повідомив Секретар Тихоокеанського земляцтва українців Андрій Ардашев, сьогодні (18 лютого) в Пхенчхані були розіграні медалі в змаганнях з фрістайлу серед чоловіків.  Українець Олександр Абраменко виграв золоту медаль.  Абраменко в полете Наш співвітчизник став першим олімпійським чемпіоном у фрістайлі в лижній акробатиці в історії України. Це також перша медаль України у фрістайлі на цій олімпіаді.

А.Марко Прес-служба
Тихоокеанського земляцтва українців
“Слобожанщина”, ПРООУ “Східна Слобода”

Золотой триумф Александра Абраменко на Олимпиаде-2018

Как сообщил Секретарь Тихоокеанского землячества украинцев Андрей Ардашев , сегодня (18 февраля)  в Пхенчхане были разыграны медали в соревнованиях по фристайлу среди мужчин.Александр Абраменко  Украинец Александр Абраменко выиграл золотую медаль. Наш соотечественник  стал первым олимпийским чемпионом во фристайле в лыжной акробатике в истории Украины. Это также первая медаль Украины во фристайле на этой олимпиаде. Фристайл

А.Марко Пресс-служба
Тихоокеанского землячества украинцев
“Слобожанщина”, ПРООУ “Восточная Слобода”

Розклад змагань українців на Олімпійських іграх 2018 року у Пхьончхані

ЛыжиНа Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані  збірна України виступить у складі 33 спортсменів у 9 спортивних дисциплінах.  А саме – біатлон, санний спорт, лижні гонки, фігурне катання, фристайл, гірські лижі, сноуборд, лижне двоборство та скелетон.

Субота, 10 лютого. ДЕНЬ 1

9:15 – 10:20 Лижні гонки / Скіатлон 7,5 км+7,5 км – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

12:10 – 15:20 Санний спорт / Одномісні сани, індив. (І та ІІ заїзди) – АНТОН ДУКАЧ / АНДРІЙ МАНДЗІЙ

13:15 – 14:45 Біатлон / Спринт, 7,5 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

Неділя, 11 лютого. ДЕНЬ 2

4:00 – 6:05 Гірськолижний спорт / Швидкісний спуск – ІВАН КОВБАСНЮК

8:16 – 9:05 Лижні гонки / Скіатлон, 15км+15км – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК

11:50 – 14:35 Санний спорт / Одномісні сани, індив. (ІII та IV заїзди)  – АНТОН ДУКАЧ / АНДРІЙ МАНДЗІЙ

12:30 – 13:00 Фристайл / Могул –  ТЕТЯНА ПЕТРОВА

13:15 – 14:55 Біатлон / Спринт, 10 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

14:00 – 15:40 Фристайл / Могул –  ТЕТЯНА ПЕТРОВА

Понеділок, 12 лютого. ДЕНЬ 3

3:15 – 4:55 Гірськолижний спорт / Гігант.слалом – ОЛЬГА КНИШ
6:45 – 8:35

12:10 – 13:00 Біатлон / Гонка переслідування, 10 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО

14:00 – 14:55 Біатлон / Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЄМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

12:50 – 15:20 Санний спорт / Одномісні сани індив. (І та ІІ заїзди), жінки – ОЛЕНА СТЕЦКІВ / ОЛЕНА ШХУМЛОВА

Вівторок, 13 лютого. ДЕНЬ 4

4:30 – 6:10 Гірськолижний спорт / Комбінація – ІВАН КОВБАСНЮК
8:00 – 9:25

10:30 – 11:45 Лижні гонки / Індив. спринт класичний, чоловіки – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК

12:30 – 14:55 Санний спорт / Одномісні сани індивід. (III та IV заїзди), жінки – ОЛЕНА СТЕЦКІВ / ОЛЕНА ШХУМОВА

13:00 – 15:00 Лижні гонки / Індив. спринт класичний, жінки – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

Середа, 14 лютого. ДЕНЬ 5

3:15 – 4:50 Гірськолижний спорт / Слалом – ОЛЬГА КНИШ
6:15 – 8:25

8:00 – 8:55 Лижне двоборство / Індив. NH – ВІКТОРІЯ ПАСІЧНИК

10:45 – 11:45 Лижне двоборство / Індив. 10 км – ВІКТОРІЯ ПАСІЧНИК

13:05 – 15:00 Біатлон / Індивідуальна гонка, 15 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

13:20 – 15:25 Санний спорт / Двомісні сани, чоловіки – ОЛЕКСАНДР ОБОЛОНЧИК / РОМАН ЗАХАРКІВ

Четвер, 15 лютого ДЕНЬ 6

3:00 – 5:25 Скелетон / Індивід. – ВЛАДИСЛАВ ГЕРАСКЕВИЧ

4:00 – 6:10 Гірськолижний спорт / Супер G – ІВАН КОВБАСНЮК

8:30 – 10:15 Лижні гонки / Вільний стиль, 10 км – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

13:00 – 14:15 Фристайл / Акробатика, кваліфікація – ОЛЬГА ПОЛЮК

13:00 – 15:00 Біатлон / Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЄМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

14:30 – 15:45 Санний спорт / Змішана естафета – ОЛЕКСАНДР ОБОЛОНЧИК / АНТОН ДУКАЧ / РОМАН ЗАХАРКІВ / ОЛЕНА СТЕЦКІВ

П’ятниця, 16 лютого. ДЕНЬ 7

2:30 – 5:10 Скелетон / Індивід. – ВЛАДИСЛАВ ГЕРАСКЕВИЧ

3:00 – 7:30 Фігурне катання / Коротка програма – ЯРОСЛАВ ПАНІОТ

8:00 – 9:50 Лижні гонки / Вільний стиль, 15 км – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ / АНДРІЙ ОРЛИК

13:00 – 14:20 Фристайл / Акробатика, фінал – ОЛЬГА ПОЛЮК

Субота, 17 лютого. ДЕНЬ 8

3:00 – 7:15 Фігурне катання / Довільна програма – ЯРОСЛАВ ПАНІОТ

11:30 – 12:45 Лижні гонки / Естафета класич/вільн. 4х5км – МАРИНА АНЦИБОР, ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

13:00 – 14:15 Фристайл / Акробатика, кваліфікація, чоловіки – ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО

13:15 – 14:10 Біатлон / Мас-старт, 12,5 км, жінки – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА

Неділя, 18 лютого. ДЕНЬ 9

3:15 – 5:10 Гірськолижний спорт / Гігант.слалом – ІВАН КОВБАСНЮК
6:45 – 8:45

13:00 – 14:20 Фристайл / Акробатика, фінал, чоловіки – ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО

13:15 – 14:10 Біатлон / Мас-старт, 15 км, чоловіки – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО

Понеділок, 19 лютого. ДЕНЬ 10

3:00 – 6:45 Фігурне катання / Короткий танець – ОЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА / МАКСИМ НІКІТІН

Вівторок, 20 лютого. ДЕНЬ 11

3:00 – 6:45 Фігурне катання / Довільний танець – ОЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА / МАКСИМ НІКІТІН

12:00 – 12:50 Лижне двоборство / LH індив. – ВІКТОР ПАСІЧНИК

13:15 – 14:45 Біатлон / Змішана естафета – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО, СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

14:45 – 15:45 Лижне двоборство / Індив., 10 км – ВІКТОР ПАСІЧНИК

Середа, 21 лютого. ДЕНЬ 12

3:00 – 6:45 Фігурне катання / Коротка програма – АННА ХНИЧЕНКОВА

10:00 – 11:30 Лижні гонки / Спринт командний вільн. – МАРИНА АНЦИБОР, ТЕТЯНА АНТИПЕНОК,
12:00 – 13:20                                                                     ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ, АНДРІЙ ОРЛИК

Четвер, 22 лютого. ДЕНЬ 13

3:15 – 5:10 Гірськолижний спорт / Слалом – ІВАН КОВБАСНЮК
6:45 – 8:40

5:00 – 6:50 Сноубординг / Паралельний гігант.слалом, кваліфікація – АННАМАРІ ДАНЧА

13:15 – 14:45 Біатлон / Естафета 4х6км – ВАЛЕНТИНА СЕМЕРЕНКО, ЮЛІЯ ДЖИМА, ОЛЕНА ПІДГРУШНА, ІРИНА ВАРВИНЕЦЬ, АНАСТАСІЯ МЕРКУШИНА, ВІТА СЕМЕРЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

П’ятниця, 23 лютого. ДЕНЬ 14

3:00 – 7:15 Фігурне катання / Довільна програма – АННА ХНИЧЕНКОВА

13:15 – 14:45 Біатлон / Естафета 4х7,5 км – СЕРГІЙ СЕМЕНОВ, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ, АРТЕМ ПРИМА, ВОЛОДИМИР СЕМАКОВ, АРТЕМ ТИЩЕНКО (точний склад визначить тренерський штаб)

Субота, 24 лютого. ДЕНЬ 15

5:00 – 6:30 Сноубординг / Паралельний гігант.слалом, фінал – АННАМАРІ ДАНЧА

7:00 – 10:05 Мас-старт, 50км класич. – ОЛЕКСІЙ КРАСОВСЬКИЙ

Неділя, 25 лютого. ДЕНЬ 16.

8:15 – 10:20 Лижні гонки / Мас-старт, 30 км класич. – МАРИНА АНЦИБОР / ТЕТЯНА АНТИПЕНКО

ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ

Вказано київський час (час може бути змінено організаторами)

Андрій Ардашев привітав українських олімпійців в Пхьончхані.

Секретар Тихоокеанського земляцтва українців “Слобожанщина” Андрій Ардашев Ардашев и символпривітав учасників української національної збірної Олімпіади-2018, тренерський  і технічний персонал – всіх спортсменів і гостей-уболівальників, які прибули до Південної Кореї.
“Олімпіада – це радісний і хвилюючий форум -Велике спортивне свято для людей всіх національностей” – зазначив лідер земляцтва.
Українці, які живуть в Кореї, Китаї, Японії і всюди за межами Вітчизни, будуть особливо переживати в ці дні за своїх героїв-олімпійців не тільки, як спортивні вболівальники, але і  як звичайнi,  справжні українці.
Андрій Ардашев висловив також упевненість в тому, що всі наші земляки-спортсмени будуть в повну силу боротися за честь національного прапора, і за трiумф  кращих традицій всесвітнього олімпійського руху.  Укр шествие
“Ми віримо в Вас! Ми пишаємося Вами! Сьогодні тут на Тихому Океані саме Ви – демонструєте всьому Світу справжнє ім’я і справжнє обличчя української нації” – сказав секретар земляцтва Андрій Ардашев.

А. Марко. Прес-служба
Тихоокеанського земляцтва українців
“Слобожанщина”

Андрей Ардашев поприветствовал украинских олимпийцев в Пхенчхане.

Ардашев и сопкиСекретарь Тихоокеанского землячества украинцев “Слобожанщина” Андрей Ардашев поприветствовал участников украинской национальной сборной Олимпиады-2018, тренерский состав и технический персонал – всех спортсменов и гостей-болельщиков, которые прибыли в Южную Корею.
“Олимпиада – это радостный и волнительный форум -великий спортивный праздник для людей всех национальностей” – отметил лидер землячества.Укр олимп
Украинцы, которые живут в Корее, Китае, Японии и везде за пределами Отечества, будут особенно переживать в эти дни за своих героев-олимпийцев не только, как спортивные болельщики, но и как простые -истинные украинцы.
Андрей Ардашев выразил также уверенность в том, что все наши земляки-спортсмены будут в полную силу сражаться за честь национального флага, и за торжество лучших традиций всемирного олимпийского движения.Лыжница укр. Т.Антипенко
“Мы верим в Вас! Мы гордимся Вами! Сегодня здесь на Тихом Океане именно Вы – демонстрируете всему Миру настоящее имя и истинное лицо украинской нации” – сказал секретарь землячества Андрей Ардашев.

А. Марко. Пресс-служба
Тихоокеанского землячества украинцев
“Слобожанщина”

Завдяки канадським інвестиціям розпочне роботу вже збудована електростанція

КанадаКанадська компанія “TIU Canada Ltd” інвестувала 11 млн євро у будівництво сонячної електростанції у місті Нікополь, що на Дніпропетровщині. Це – найбільша інвестиція з моменту підписання Угоди про вільну торгівлю між нашими країнами. Такі інвестиційні проекти є надзвичайно важливими для розвитку регіону, а також свідчать про те, що зусилля нашого Уряду, направлені на поліпшення бізнес-клімату вже мають ефект. Електростанція вже збудована і невдовзі розпочне роботу. Потужність об’єкту – 80 МВт електроенергії щодня.      Таке будівництво у місті   завдяки  канадським інвестиціям – це великий крок вперед у визнанні інвестиційної привабливості Нікополя та розбудові міжнародного співробітництва, яке вже принесло результати місцевій громаді у вигляді створення 25 нових робочиЭдектростанция солх місць. Місцевий бюджет вже отримав понад 2 млн гривень оренди за 15 гектарів землі, на якій побудовано станцію.

Українські стартапи – кращі за версією американського ProductHunt!

Найбільший стартап-майданчик Кремнієвої Долини ProductHunt підвела підсумки 2017 року і опублікувала рейтинг кращих ІТ-продуктів. На щорічній премії Golden Kitty Awards українські підприємці зайняли перше місце в трьох категоріях.  Українські стартапи Setapp, PatentBot та Petcube Bites посіли перші місця у своїх категоріях в рейтингу кращих ІТ-продуктів 2017 року за версією американського стартап-майданчику ProductHunt! Ще один представник України – Crello на третьому місці у своїй номінації. Наші розробники не слідують за трендами, а самі створюють їх! Це – той принцип, якому мають навчитися і інші галузі економіки. Стартап їм це по силах.

Найактивніші користувачі Setapp живуть у Франції, Німеччині, Іспанії та Бразилії, всього ж постійну підписку на сервіс оформили 15 тис. Чоловік. Завдяки їм MacPaw розраховує заробити $ 1,5 млн.

Різдво – Коляда на Тихому Океані

Горлица323 січня 2018 р   відбувся виступ  Українського народного хору ім. А. Кріля  в бібліотеці 5 м   Владивостока перед учнями школи 6.
Фрагмент традиції зустрічі Різдва.   Діти з цікавістю спостерігали за виконанням артистів хору.Горлица Коляда

27 січня виступом в бібліотеці 10 м Владивостока Хор “ГОРЛИЦЯ” під керівництвом Лариси Москаленко-Терещенко  завершив цикл Різдвяної програми “Прийшла Коляда – відчиняй ворота”Горлица1

Горлица 7Рождество – Коляда на Тихом Океане

Горлица423 января 2018 г. состоялось выступление Украинского народного хора им. А. Криля в библиотеке 5 г. Владивостока перед учениками школы 6.
Фрагмент традиции встречи Рождества.  Дети с интересом наблюдали за исполнением артистов хора.  Горлица 8Горлица 6

27 января выступлением в библиотеке 10  г. Владивостока Хор “ГОРЛИЦА” под управлением Ларисы Москаленко-Терещенко завершил  цикл Рождественской программы  ” Пришла Коляда – отворяй ворота”

 

Наш земляк – кузнец Евгений Караулов сотворил Рождественский подарок

Кубики Женя

Рождественские композиции украинского мастера художественной ковки Евгения Караулова накануне Светлого Рождества Христова украсили приморскую Находку.
Евгений Караулов уже многие годы живет и работает в странах тихоокеанского побережья – в Южной Корее, Тайланде, Китае, и на Дальнем Востоке России.
Куб ЖекаВыросший в Сумской области паренек, еще в юные годы в поисках творческой реализации своих способностей оказался вдали от родной Украины-на другом краю Евразийского континента.

Много лет был увлечен  музыкальным творчеством в сфере молодежного эстрадного искусства.  Занимался танцами, поэзией и музыкой в различных коллективах Южной Кореи. Работал ди-джеем…Женя молод мастер
Творческая натура мастера любого вида искусства остается таковой всегда, жаждет и находит свое проявление не зависимо от места пребывания.
Потом Евгений серьезно увлекся художественной аэрографией. С годами оказался в Приморском крае России, где высокий уровень концентрации авто, и большой спрос на эксклюзивное оформление (наружный дизайн) автомашин.Женя мастер ковки
В мастерских Евгений стал развивать свою увлеченность ремеслом выполнения художественных изделий кузнечного дела.
Сегодня рукотворные произведения молодого кузнеца-мастера изделий из металла высоко оценивают, как в кругах приморских специалистов, так и люди далекие от тонкостей этого ремесла, но способные видеть красивое…
Цветок ЖеняПо просьбе Мэра города Находки в рамках муниципального заказа хорошим местным мастерам было поручено украсить городской пейзаж  высокохудожественными произведениями народных промыслов. Славянские мастера, как известно,  издревле славились кузнечным делом.
Одним из таких мастеров оказался украинский парень-кузнец Евгений Караулов.
Чудесные праздничные композиции “Звезда, “Подарочные кубики”, “ёлка”, и “Рождественские свечи” были изготовлены Евгением для города Находки.
Женя у маякаТаким своеобразным способом украинский мастер художественной ковки своим ремеслом поздравил всех христиан с Рождественскими праздниками и порадовал последователей других религий и атеистов – жителей большого портового города на берегу Тихого Океана.

А. Марко
Пресс-служба
Тихоокеанского землячества украинцев
“Слобожанщина”

Український коваль порадував християн на Тихому Океані

Кубики ЖеняРіздвяні композиції українського майстра художньої ковки Євгенія Караулова напередодні Світлого Різдва Христового прикрасили приморське мiсто Находку.
Євген Караулов вже багато років живе і працює в країнах тихоокеанського узбережжя – в Південній Кореї, Таїланді, Китаї, і на Далекому Сході Росії.
Хлопчина, який виріс в Сумській області , ще в юні роки в пошуках творчої реалізації своїх здібностей опинився далеко від рідної України-на іншому краю Євразійського континенту.Куб Жека
Багато років був захоплений музичною творчістю в сфері молодіжного естрадного мистецтва. Займався танцями, поезією і музикою в різних колективах Південної Кореї. Працював ді-джеєм …
Творча натура майстра будь-якого виду мистецтва залишається такою завжди, жадає і знаходить свій вияв не залежно від місця перебування.  Женя в Азии
Потім Євген серйозно захопився художньою аерографією. З роками виявився в Приморському краї Росії, де високий рівень концентрації авто, і великий попит на ексклюзивне оформлення (зовнішній дизайн) автомашин.
У майстернях Євген став розвивати свою захопленість ремеслом виконання художніх виробів ковальської справи.Женя и дельфин
Сьогодні рукотворні твори молодого коваля-майстри виробів з металу високо оцінюють, як в колах приморських фахівців, так і люди далекі від тонкощів цього ремесла, але здатні бачити красиве …
На прохання Мера міста Находки в рамках муніципального замовлення хорошим місцевим майстрам було доручено прикрасити міський пейзаж високохудожніми творами народних промислів. Слов’янські майстри, як відомо, з давніх-давен славилися у ковальській справі.
Женя с ГлобусомТому одним з таких майстрів виявився український хлопець-коваль Євген Караулов.
Чудові святкові композиції “Зірка,” Подарункові кубики “,” ялинка “, і ” Різдвяні свічки “були виготовлені Євгеном для міста Находки.
Таким своєрідним способом український майстер художньої ковки своїм ремеслом привітав усіх християн з Різдвяними святами і порадував послідовників інших релігій і атеїстів – жителів великого портового міста на березі Тихого Океану.

А. Марко
Прес-служба
Тихоокеанського земляцтва українців
“Слобожанщина”

Украинский кузнец порадовал христиан на Тихом Океане

Кубики Женя

Рождественские композиции украинского мастера художественной ковки Евгения Караулова накануне Светлого Рождества Христова украсили приморскую Находку.
Евгений Караулов уже многие годы живет и работает в странах тихоокеанского побережья – в Южной Корее, Тайланде, Китае, и на Дальнем Востоке России.
Выросший в Сумской области паренек, еще в юные годы в поисках творческой реализации своих способностей оказался вдали от родной Украины-на другом краю Евразийского континента.
Женя молод мастер
Много лет был увлечен  музыкальным творчеством в сфере молодежного эстрадного искусства.  Занимался танцами, поэзией и музыкой в различных коллективах Южной Кореи. Работал ди-джеем…
Творческая натура мастера любого вида искусства остается таковой всегда, жаждет и находит свое проявление не зависимо от места пребывания. Женя мастер ковки
Потом Евгений серьезно увлекся художественной аэрографией. С годами оказался в Приморском крае России, где высокий уровень концентрации авто, и большой спрос на эксклюзивное оформление (наружный дизайн) автомашин.
В мастерских Евгений стал развивать свою увлеченность ремеслом выполнения художественных изделий кузнечного дела.
Сегодня рукотворные произведения молодого кузнеца-мастера изделий из металла высоко оценивают, как в кругах приморских специалистов, так и люди далекие от тонкостей этого ремесла, но способные видеть красивое…
Цветок ЖеняПо просьбе Мэра города Находки в рамках муниципального заказа хорошим местным мастерам было поручено украсить городской пейзаж  высокохудожественными произведениями народных промыслов. Славянские мастера, как известно,  издревле славились кузнечным делом.
Одним из таких мастеров оказался украинский парень-кузнец Евгений Караулов.
Чудесные праздничные композиции “Звезда, “Подарочные кубики”, “ёлка”, и “Рождественские свечи” были изготовлены Евгением для города Находки.
Женя у маякаТаким своеобразным способом украинский мастер художественной ковки своим ремеслом поздравил всех христиан с Рождественскими праздниками и порадовал последователей других религий и атеистов – жителей большого портового города на берегу Тихого Океана.

А. Марко
Пресс-служба
Тихоокеанского землячества украинцев
“Слобожанщина”