“Ніякого розколу в суспільстві патріотично орієнтованих українців немає!” – запевнив секретар Тихоокеанського земляцтва

Ардашев и батюшкаВ суботу 9 грудня на базі ПРГОУ “Східна Слобода” відбулася робоча нарада представників районних і регіональних організацій Тихоокеанського земляцтва українців.
Учасники наради висловили спільну стурбованість з приводу розколу, який намітився в українському суспільстві між прихильниками офіційної Влади країни і численними активістами реформаторської течії “Рух Нових Сил” Михайла Саакашвілі.
Общий план Круг столаОдна з журналістів – учасниця Приморського земляцтва, яка була присутня на нараді, так сформулювала своє питання: “Хто сьогодні з цих двох лідерів здатний більш об’єктивно відповідати і проводити курс мобілізації суспільства в інтересах майбутнього України? На чиєму боці сьогодні правда? Як треба зараз роз’яснювати  це землякам?”
“Ніякого розколу в суспільстві патріотично орієнтованих українців немає!” – запевнив присутніх секретар Тихоокеанського земляцтва Андрій Ардашев. Що ж стосується народних хвилювань, якi зараз відбуваються в Києві, то не варто піднімати через це паніку. Україна переживала і не такі потрясіння! Переживемо і це! Я розумію на скільки важливо усвідомлювати гостроту ситуації, що керівництво діаспор закликає кожного українця стати бійцем інформаційного фронту, але я також закликаю вас думати перш за все не про миттєві стреси і дістабанцi, а бiльше звертатися думками до вічної української  терпимості, доброзичливості і традиційно православного єднання навколо ідеї збереження українства, як гідної і колоритної  нації – сказав Андрій Ардашев.
Ці слова спікера явно заспокоїли запал присутніх учасників наради.
В посольстве СШАПроте за підсумком робочої зустрічі було прийнято рішення звернутися до найбільших об’єднаннь українських діаспор в Європі і Америці, для більш чіткого формулювання їх позиції. Підготувати таке звернення і було доручено Секретаріату Евген ЧолийТихоокеанського земляцтва.

Мабуть тут варто ще раз нагадати:

– Українці за кордоном, коли вони об’єднані, є потужною силою впливу. Сьогодні це потрібно як ніколи. А кожен українець може стати воїном інформаційного фронту -так визначає Президент об’єднань українських діаспор всього Світу Євген Чолій .

А. Марко
Прес-служба Тихоокеанського земляцтва
українців “Слобожанщина”

“Никакого раскола в обществе патриотически ориентированных украинский нет!” – заверил секретарь Тихоокеанского землячества

Девчата и из ЛНРВ субботу 9 декабря на базе ПРГОУ “Восточная Слобода” состоялось рабочее совещание представителей районных и региональных организаций Тихоокеанского землячества украинцев.
Малых и АрдашевУчастники совещания выразили общую обеспокоенность по поводу раскола, который наметился в украинском обществе между сторонниками официальной Власти страны и многочисленными активистами реформаторского течения “Рух нових Сил” Михаила Саакашвили.
Lera Одна из журналистов – участница Приморского землячества, присутствовавшая на совещании, так сформулировала свой вопрос: ” Кто сегодня из этих двух лидеров способен более объективно соответствовать и проводить курс мобилизации общества в интересах будущего Украины? На чьей стороне сегодня правда?”
“Никакого раскола в обществе патриотично ориентированных украинцев нет! ” – заверил собравшихся секретарь Тихоокеанского землячества Андрей Ардашев. Что же касается народных волнений происходящих в Киеве, то не стоит поднимать из-за этого панику. Украина переживала и не такие потрясения! Переживем и это! Да, я понимаю на сколько важно осознавать остроту ситуации, что руководство диаспор призывает каждого украинца стать бойцом информационного фронта, но я также призываю вас думать прежде всего не о сиюминутных стрессах и дистабанцах, а о вечной украинской терпимости, доброжелательности и традиционно православному единению вокруг идеи сохранения украинства, как достойной и колоритной нации – сказал Андрей Ардашев.
Эти слова спикера явно успокоили пыл собравшихся участников совещания.
Тем не менее, по итогу рабочей встречи было принято решение обратиться к крупнейшим объединениям украинских диаспор в Европе и Америке  для более четкого формулирования их позиции. Подготовить такое обращение и было поручено Секретариату Тихоокеанского землячества.

Видимо здесь стоит еще раз напомнить – Украинцы за границей, когда они объединены, является мощной силой воздействия. Сегодня это нужно как никогда. А каждый украинец может стать воином информационного фронта -так определяет Президент объединений украинских диаспор всего мира Евгений Чолий.

А. Марко
Пресс-служба Тихоокеанского землячества
украинцев “Слобожанщина”

 

 

 

Конґрес Українців та українська діаспора: досягнення і перспективи

Для тих, хто не мав змогу взяти участь у конференції СКУ, яка в листопаді відбулася в Торонто, ви можете тепер подивитися всі виступи на нашому каналі Ютуб. Ми будемо також їх висвітлювати на нашій сторінці. Конференція почалася з виступу Президента СКУ Евгенa Чолія на тему: Світовий Конґрес Українців та українська діаспора у просуванні інтересів українського народу: досягнення і перспективи.

For those of you who were unable to attend the UWC conference in Toronto last month you can now view all of the presentations on the UWC YouTube channel. We will be posting them here on our Facebook page as well. The conference began with a presentation by UWC President Eugene Czolij on the topic: The Ukrainian World Congress and the Ukrainian Diaspora in furthering the interests of the Ukrainian people: Achievements and Perspectives

 

Україна – в оточенні країн-супротивників… Майдан триває – вважає Почесний президент товариства “Україна-Китай” Леонід Кравчук

Країни-сусіди намагаються нав’язати свою політику Україні, яка не може піднятися з колін.  На круглому столі щодо всеукраїнського референдуму 1991 року про це сказав перший президент  України, Почесний президент товариства “Україна-Китай”  Леонід Кравчук.  Кравчук Л

“Навколо нас виявилися одні супротивники. Росія – ворог, воюємо. Польща хоче керувати Україною, навіть кадри розставляти. Угорщина каже, що буде битися проти нас. Румунія під питанням. Ми опинилися в оточенні країн, які мають до нас постійно якісь претензії. Щоб ми вулиці називали так, як вони хочуть, щоб ми героїв своїх, які їм не подобаються, виставляли ворогами… Чому? Ми можемо поставити таке запитання? На колінах стоїмо”, – сказав Кравчук.

Разом із Кравчуком у дискусії “Український референдум: уроки історії для майбутнього” взяли участь третій президент України Віктор Ющенко та російський політик Геннадій Бурбуліс, який брав участь у підготовці та підписанні Біловезької угоди.

«Після Майдану в Україні до влади прийшли люди, які не мали до революції ніякого відношення»- – сказав Леонід Кравчук.

“Минуло чотири роки. Ми навіть не знаємо, хто ж був головним ворогом цього Майдану і перестріляв людей, які стояли за незалежну Україну. Більш того, вже забуваємо про цей Майдан. Його починали одні люди, до влади прийшли інші. Вони до Майдану мають таке ставлення, як я – до сонячного затемнення”, – сказав Кравчук.

За його словами, ідеї Майдану не втілюються в життя, тому що, ті, хто його здійснював, передали його в інші руки.

“Нічого не можна забувати. Майдан триває”, – сказав Кравчук.

Прес-служба
Тихоокеанського земляцтва українців
“Східна Слобода” за матеріалами преси України

 

Украина – в окружении стран-противников … Майдан продолжается – считает Почетный президент общества “Украина-Китай” Леонид Кравчук

Страны-соседи пытаются навязать свою политику Украине, которая не может подняться с колен.  На круглом столе посвященном годовщине всеукраинского референдума 1991 года об этом сказал первый президент Украины, Почетный президент общества “Украина-Китай”  Леонид Кравчук. Кравчук ЛМ

 “Вокруг нас оказались одни противники. Россия – враг, воюем. Польша хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгрия говорит, что будет биться против нас. Румыния под вопросом. Мы оказались в окружении стран, которые имеют к нам постоянно какие-то претензии. Чтобы мы улицы называли так, как они хотят, чтобы мы героев своих, которые им не нравятся, выставляли врагами … Почему? Мы можем поставить такой вопрос На коленях стоим “, – сказал Кравчук.

Вместе с Кравчуком в дискуссии “Украинский референдум: уроки истории для будущего” приняли участие третий президент Украины Виктор Ющенко и российский политик Геннадий Бурбулис, который участвовал в подготовке и подписании Беловежского соглашения.

“После Майдана в Украине к власти пришли люди, которые не имели к революции никакого отношения…  Прошло четыре года. Мы даже не знаем, кто же был главным врагом этого Майдана и перестрелял людей, которые стояли за независимую Украину. Более того, уже забываем об этом Майдане. Его начинали одни люди, к власти пришли другие. Они к Майдану имеют такое отношение, как я – к солнечному затмению”, – сказал Кравчук.

По его словам, идеи Майдана не воплощаются в жизнь, потому что, те, кто его совершал, передали его в другие руки.

“Ничего нельзя забывать. Майдан продолжается”, – сказал Кравчук.

Пресс-служба
Тихоокеанского землячества украинцев
“Восточная Слобода” по материалам прессы Украины

 

 

Творча молодь зближує народи на узбережжі Тихого Океану

Радуга в Корее детиУ другій половині жовтня співзасновник Приморської регіональної організації українців “Східна Слобода” Надія Малих, як керівник ансамблю народного танцю “Райдуга” виступила організатором відвідування з дружнім візитом, і виступів дитячо-юнацького складу колективу в містах Республіки Корея.
Весел ГопакНезабутні враження від поїздки і виступів молодих артистів отримали, як корейські глядачі і наші співвітчизники в країні ранкової свіжості, так і самі юні виконавці “Гопака”, “Веснянки”, “Козачка”
В рамках цієї дружньої поїздки відбулася низка цікавих знайомств і спілкування з однолітками та колегами, захопленими національними видами мистецтв і народною творчістю.
Крім зустрічей і концертів наші молоді  гастролери також ближче познайомилися з географією, історією та звичаями корейського народу.
“Так танець і музика служать зближенню слов’янських культур і творчості народів Далекого Сходу” – сказала авторитетна лідер тихоокеанської української діаспори Надія Малих.
Радуга дети в КорееЯк зазначили самі молоді учасники “Райдуги”, поїздка виявилася дуже цікавою та пізнавальною.

А. Марко
Прес-служба Тихоокеанського
земляцтва українців

Творческая молодежь сближает народы на побережьи Тихого Океана

Радуга в УссурийскеВо второй половине октября соучредитель Приморской региональной организации украинцев “Восточная Слобода” Надежда Малых, как руководитель ансамбля народного танца “Радуга” выступила организатором посещения с дружеским визитом, и выступлений детско-юношеского состава коллектива в городах Республики Корея.
Незабываемые впечатления от поездки и выступлений молодых артистов получили, как корейские зрители и наши соотечественники в стране утренней свежести, так и сами юные исполнители “Гопака”, “Веснянки”, “Козачка”…
DSC09411В рамках этой дружественной поездки состоялся ряд интересных знакомств и общения со сверстниками и коллегами, увлеченными национальными видами искусств и народным творчеством.
Помимо встреч и концертов наши молодые гастролеры ближе познакомились с географией, историей и обычаями соседнего народа.
Девочки Радуги в Корее“Так танец и музыка служат сближению славянских культур и творчества народов Дальнего Востока” – сказала авторитетная лидер тихоокеанской украинской диаспоры Надежда Малых.
Как отметили сами молодые участники “Радуги”, поездка оказалась очень интересной и познавательной.
Гопак

А. Марко
Пресс-служба Тихоокеанского
землячества украинцев

КІУТІ НОБУО: розповісти молодому поколінню для того, щоб це не сталося знову

КІУТІ Нобуо: розповісти молодому поколінню, що не знають воійни, для того, що б це не сталося знову

Нащадок японського військовополоненого зберігає пам’ять про біди і поневіряння, які принесла 2-а Світова війна рядовим її учасникам. КІУТ Нобуо крім інших місць пройшов через табір в Слов’янську і лікарню в Дружковці.  Больница в ДружковкеДружковська лiкарня

Малюнки i записи з розповідей КІУТІ  Нобуо, про його перебування після II світової війни в таборі для японських військовополонених, розташованому на території України.

Читайте на стор: http://kiuchi.jpn.org/ru/nobindex.htm

Киути Нобуо: рассказать молодому поколению, не знающих войн, для того, что бы это не повторилось снова

Потомок японского военнопленного сберегает память о бедах и лишениях, которые принесла 2-я Мировая война рядовым ее участникам.  Киути Нобуо помимо прочих мест прошел через лагерь в Славянске и больницу в Дружковке.  Рисунки по записям и рассказам Киути Нобуо, о его пребывании после II мировой войны в лагере для японских военнопленных, расположенном на территории Украины.

Читайте на стр:http://kiuchi.jpn.org/ru/nobindex.htm

Лідери Тихоокеанського земляцтва привітали з Днем визволення території України від фашистських загарбників

 

437128 жовтня Україна відзначає День визволення від фашистських загарбників. Це національне свято присвячене вигнанню військ нацистської Німеччини з території України військами Червоної Армії в 1944 році.
Лідери Тихоокеанського земляцтва українців привітали з цим знаменним днем ​​всіх миролюбних українців і всіх людей будь-яких національностей, які займають непримиренну позицію до будь-яких проявів нацизму, і щодо спроб реанімації фашистських ідеологій. Киев Родин
Секретар земляцтва Андрій Ардашов особливо відзначив: “Під час Великої Вітчизняної війни на території України проходили битви, багато з яких мали особливо важливе значення.  Особисто я, як і всі чесні люди України, пишаюся тим, що є земляком Тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба, партизан Сидора Ковпака, і таких героїв, як Кшенский, Кульбака, Каштанов, і тисячі інших українців-фронтовиків. Навічно в пам’яті вдячних нащадків залишаться імена воїнів, що склали голови за визволення нашої землі. Нiколи не померкне велич подвига бійців, які воювали під знаменами частин прославлених полководців Ватутіна і Чуйкова. Вітаю всіх з цим святом дійсної гідності! ”
Редакція “Слобожанщини” приєднується до привітань.

Зі святом Вас, земляки!

Ватутин памятник  28 октября Украина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков. Этот национальный праздник посвящен изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсками Красной Армии в 1944 году.
Лидеры Тихоокеанского землячества украинцев поздравили с этим знаменательным днем всех миролюбивых украинцев и всех людей любых национальностей, которые занимают непримиримую позицию к любым проявлениям нацизма, и в отношении попыток реанимации фашистких идеологий.
Секретарь землячества Андрей Ардашев особенно отметил: “Во время Великой Отечественной войны на территории Украины проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение. Лично я, как и все честные люди Украины, горжусь тем, что являюсь земляком Трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, партизан Сидора Ковпака и таких героев, как Кшенский, Кульбака, Каштанов, и тысячи других украинцев-фронтовиков. Навечно в памяти благодарных потомков останутся имена воинов сложивших головы за освобождение нашей земли. Не померкнет величие подвига бойцов, которые воевали под знаменами частей прославленных полководцев Ватутина и Чуйкова. Поздравляю всех с этим праздником истинного достоинства!”
Редакция “Слобожанщины” присоединяется к поздравлениям.
Памяти павших – будем достойны!
С праздником Вас, земляки!

Лiдери Світового Конґресу Українців засудили жахливі атаки у Північній Америці

Лiдери Світового Конґресу Українців висловлюють обуренi засудження з приводу здійснених  жахливих атак у Північній Америці. На офіційному сайті СКУ сказано: Світовий Конґрес Українців (СКУ) приєднується до міжнародного співтовариства в засудженні двох жахливих атак, що сталися в Едмонтоні, Канада, 30 вересня 2017 р. та в Лас-Веґасі, США, 1 жовтня 2017 р., спричинивши більше 55 смертей та численні поранення.

Від імені 20-мільйонної української діаспори СКУ висловлює щирі співчуття сім’ям постраждалих та молиться за всіх жертв цих безглуздих атак.

“Світовий Конґрес Українців висловлює солідарність канадському та американському народам з приводу цих людських трагедій,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.

«Берегиня» у Владивостоці готується до участі в Сорочинському ярмарку

З українською піснею не розлучаються вже десять років. Вокальний колектив «Берегиня» у Владивостоці готується до участі в Сорочинському ярмарку, яка відкриється вже на цих вихідних. Зараз вокалісти активно репетирують, щоб здивувати глядачів новим репертуаром.
Яскраві народні костюми відразу занурюють у світ української культури. Емілія Нікуліна в Росію переїхала із західної України 15 років тому. Спочатку з сім’єю вона жила в Магадані, а після перебралася до іншого морського міста – Владивосток. Тут вона зустріла однодумців і влилася в великий і дружний колектив «Берегині».БерегиняОсь що  каже Емілія Нікуліна, учасниця колективу «Берегиня»: «Не забуваємо нашу мову, рідна мова. Як мама нас в колисочцi катала, гадала і спiвала і це ми назавжди  запам”ятали. Рідна мова – колискова, це сама душа нашого часу – пісня українська і ми тим живемо ».
Кожна партія ділиться на кілька голосів. Веселі українські мотиви це історії про кохання, природу і життя простих сільських трудівників. При цьому репертуар колективу постійно поповнюється.
Традиції далекої батьківщини в столиці Примор’я зберігають не тільки за допомогою мови і пісень. Кожна з учасниць колективу – чудова господиня і знає сотні рецептів українських страв. У пісенній творчості національна кухня відбилася також яскраво, як і інша тематика.
Валентина Піскунова, учасниця колективу «Берегиня»: «У мене сестри, три сестри – одні росіяни, а інша – хохлушка в повному розумінні цього слова. Ми в гості приїжджаємо, ми завжди співаємо пісні, вони ближче до душі, можна показати якусь теплоту душі, людської душі, радість ».
Уже цієї неділі «Берегиня» виступить на Сорочинському ярмарку. Колектив представить не тільки свої нові пісні, а й внесе в свято особливий – український колорит .

 

Надія Малих: «Нам особливо зрозуміла біль будь-якого народу».

Малых НадеждаАртисти ансамблю народного танцю під керуванням співзасновника Тихоокеанського земляцтва українців Надії Малих взяли участь в зборах і концерті пам’яті про сумні події радянської історії 1937 року.Радуга в Уссурийске
У Приморському Уссурійську 16 вересня відбулися заходи в зв’язку з 80-річчям з моменту масового виселення корейців з Примор’я.  Восени 1937 року, за одну ніч були директивно (насильно) виселені всі корейці Приморського краю в Казахстан і Узбекистан.
Щоб віддати данину пам’яті жертв такої національної політики керівництва СРСР, щоб висловити повагу і солідарність з потерпілим народом,  в цей день представники українського земляцтва також взяли діяльну участь в проведенні пам’ятних заходів і концерту-реквієму.
Молоді артисти ансамблю народного танцю під керуванням Надії Малих виконали українські композиції і танці інших народів.Малых НГ
Як сказала сама Надія Малих, нам особливо зрозуміла біль будь-якого народу. Щорічно разом з корейськими спільнотами і приморськими людьми ми з гіркотою згадуємо ті події, віддаючи данину поваги народу, який не зламався,  не розлютився,  не зачерствів.

Прес-служба Тихоокеанського земляцтва українців «Слобожанщина» www.sloboda.info

Надежда Малых: «Нам особенно понятна  боль любого народа»

Артисты ансамбля народного танца  под управлением соучредителя Тихоокеанского землячества украинцев Надежды Малых приняли участие в  собрании и концерте памяти о печальных событиях советской истории 1937 года.

В Приморском Уссурийске 16 сентября прошли мероприятия  в связи с 80-летием  с момента  массового выселения  корейцев из Приморья.  Осенью 1937 года, за одну ночь были директивно (насильственно) выселены все корейцы Приморского края в Казахстан и Узбекистан.Гопак

Чтобы отдать дань памяти  жертв   такой национальной политики  руководства СССР, чтобы  выразить уважение и солидарность с  пострадавшим народом  в этот день представители  украинского землячества также приняли  деятельное участие в проведении  памятных мероприятий и  концерта-реквиема.  Молодые артисты ансамбля народного танца под управлением Надежды Малых  исполнили  украинские композиции и танцы других народов.Весел Гопак

Как сказала сама Надежда Малых,  нам понятна  боль любого народа. Ежегодно вместе с корейскими сообществами и приморскими людьми мы с горечью  вспоминаем те события, отдавая дань уважения народу, который не сломался, не обозлился, не очерствел.Корейский танец

Пресс-служба Тихоокеанского землячества  украинцев       «Слобожанщина »www.sloboda.info

 

 

Керівники українського земляцтва взяли участь в організації та проведенні громадянського Форуму

НГ МалыхВідома діяч громадянського суспільства і популяризатор української національної культури Надія Малих виступила організатором і модератором цивільного форуму «Діалог” в так званій  території випереджаючого розвитку (ТОР) Большой Камень.Академическое сообщ
Секретар Тихоокеанського земляцтва Андрій Ардашев на чолі Приморської регіональної громадської організації українців “Східна Слобода” також взяв участь в цьому цивільному заході.

Як повідомив Андрій Ардашев на своїй сторінці в Фейсбуці, засоби масової пропаганди всіх рівнів в Росії досить часто і красномовно розповідають про майбутні райськi кущi в “ТОРах” (територіях випереджаючого розвитку), про інвестиційнi зливи, які проллються через бізнес-проекти на економіку і вдячне трудове населення вільного Порта, яким став Владивосток.
Але на ділі не покидає відчуття перебування в абсолютно відмінних одна від одної реальностях Влади (від верху до низу) і населення в усій його колоритiй простоті, довірливості і різноманітті життєвих прагнень.   Суспільство, змучене десятиліттями безправ’я, безпринципності при розподілі Держави і власності, в безперервнiй низці перманентних (як правило – корінних) реформ,  дуже повільно зживає в собі глибоко вкорінений патерналізм у відносинах з Владою, продовжує виживати і пристосовуватися до мінливого ось-ось чого- то …

“Переважно обговоренню саме долі жителів Большого Камня в умовах  будівництв нових потужностей і переобладнання в суднобудівний комплекс заводу «Зірка»,  був присвячений Міський Цивільний Форум «Діалог» – читаємо далі повідомлення  Андрія Ардашева. Лейбл
Громадські активісти з числа представників місцевих громадських і підприємницьких об’єднань і організацій, молодіжних рухів, творчих колективів, керівників муніципальних освітніх і автономних некомерційних організацій, ветеранських, садівничих, екологічних та правозахисних структур, а також експерти академічної спільноти Примор’я і запрошені регіональні лідери цивільних інститутів краю зібралися тут в суботу вже вдруге за останній рік збори в рамках Форуму «Діалог».
От Анд до ЕгорВ обговоренні проблем і перспектив розвитку громадянського суспільства і всього міста взяли участь і деякі соціально відповідальні депутати, а також представники всіх парламентських партій і Загальноросійського народного фронту, лідери місцевих профспілок.
Однак, жоден з керівників адміністрацій муніципалітету і епохальних «новобудов” не удостоїли своєю присутністю представницьке зібрання активних жителів.
А обговорювати, дійсно, є що!
Створення суднобудівного комплексу “Зірка” ведеться тут консорціумом АТ “Роснефтегаз”, ВАТ “НК” Роснефть “і АТ” Газпромбанк “.
А міське співтовариство буквально обурюється з приводу своєї явно штучної «незалученостi» до процесiв прийняття державно-монополістичних рішень щодо скоєного в території. Люди вкрай стурбовані згодовсько-раболепскою позицією офіційного тимчасового виконувача обов’язків міського голови з багатьох питань, якi безпосередньо стосуються життя большекаменцiв. Бачать в ньому навмисне утримувану “зверху” фігуру зіц-голови-зрадника, що здає інтереси жителів за своє особисте кар’єрне благополуччя.
Можливо, саме тому діалог громадянського суспільства проходить тут поки в режимі розмови самого з собою. Хоча і при повній Гласності, але при абсолютній відсутності «Слишності» з боку виконавчої влади.
Завод «Зірка» представляла керівник профкому, а від міської виконавчої компашки нікого з генералів місцевого   єдіноросства публіці тут споглядати не поталанило.  Не знайшли, мабуть, часу вони в суботу вникати в життєві турботи народонаселення міста.
Адже не сказати, що не були вони в курсі майбутніх обговорень, бо окремі мер-лояльні депутати і муніципал-підневільні «засланці» все-таки намагалися із залу скорегувати порядок обговорень, намагаючись направити його в благочиння для шефа-заочника русло. І все ж обурення, тривог і хвилювань в промовах виступаючих було набагато більше, ніж благодушних спроб славослів’я і застійно-зразкового вираження почуттів глибокого задоволення”-повідомляє секретар Тихоокеанського земляцтва українців.DSC09642

На відміну від едросовського «праймер-междусобойчика», ніякого фейс-контролю на вході в зал громадського Форуму і загороджувальних для громадян установ тут не було. Кожен бажаючий городянин міг прийти і висловитися про наболіле або про радiсне.
Проходили збори міського Форуму в одному з просторих залів комерційного приватного торгового центру в самому серці активної частини Большого Камня.
Маючи перед очима досвід того, як напередодні муніципальні кіборг-адміністратори буквально зірвали в місті виступ приморського богатиря-спортсмена Івана Савкіна, який не захотів піарити місцевого Главу і його кліку, організатори Форуму передбачливо задіяли для проведення зборів саме приміщення на приватній площі, пристосованої для соборних масових заходів.
У Президії Форуму працювали представники експертної академічної спільноти, керівник профспілки заводу «Зірка» і зам. Голови крайової Громадської палати. Модератором форуму виступала авторитетна лідер місцевих творчих, підприємницьких і освітніх співтовариств, представник міжнаціональних і культурних цивільних течій Надія Малих.
Чи не складно зрозуміти занепокоєння громадських активістів Большого Камня, пов’язаного з тим, як, на їхню думку, акули капіталу перетворюють місто в вахтове селище.
Стривожені жителі і відсутністю розуміння їх турбот з боку невибраного ними ТВО Голови. Бояться люди стати заручниками промислової зони громадянського відчуження. Про це розповів на своїй сторінці Андрій Ардашев.

Прес-служба ПРООУ “Східна Слобода”

Руководители украинского землячества приняли участие в организации и проведении гражданского Форума

Малых на ДиалогеИзвестная деятель гражданского общества и популяризатор украинской национальной культуры Надежда Малых выступила организатором и модератором гражданского форума “Диалог” в так называемой территории опережающего развития (ТОР) Большой Камень. Активисты

Секретарь Тихоокеанского землячества Андрей Ардашев во главе Приморской региональной общественной организации украинцев “Восточная Слобода” также принял участие в этом гражданском мероприятии.

Андрей Ардашев 2016Как сообщил Андрей Ардашев на своей странице в Фейсбуке, средства массовой пропаганды всех уровней в России довольно часто и красноречиво рассказывают о скорых райских кущах в ТОРах (территориях опережающего развития), об инвестиционных ливнях, которые прольются через бизнес-проекты на экономику и благодарное трудовое население Свободного Порта, которым стал Владивосток.
Но на деле не покидает ощущение пребывания в совершенно отличных друг от друга реальностях Власти (сверху донизу) и населения во всей его колоритной простоте, доверчивости и многообразии житейских устремлений.

Общество, измученное десятилетиями бесправия, беспринципности при дележе Государства и собственности, в непрекращающейся череде перманентных (как правило – коренных) реформ, но очень медленно изживающее в себе глубоко укорененный патернализм в отношениях с Властью, продолжает выживать и приспосабливаться к меняющемуся вот-вот чему-то…

“Во многом обсуждению именно участи жителей Большого Камня в условиях разрастающихся здесь строек новых мощностей и переоборудования в судостроительный комплекс завода «Звезда», посвящен Городской  Гражданский Форум «Диалог»-читаем далее сообщение Андрея Ардашева. Зал участники

Активисты-общественники из числа представителей местных общественных и предпринимательских объединений и организаций, молодежных движений, творческих коллективов, руководителей муниципальных образовательных  и автономных некоммерческих организаций, ветеранских, садоводческих,  экологических и правозащитных структур, а также эксперты академического сообщества Приморья и приглашенные региональные лидеры гражданских институтов края собрались здесь в субботу уже на второе за последний год собрание в рамках Форума «Диалог».Президиум

В обсуждении проблем и перспектив развития гражданского общества и всего города приняли участие и некоторые социально ответственные депутаты, а также представители всех парламентских партий и Общероссийского Народного Фронта, лидеры местных профсоюзов.

Однако, ни один из руководителей администраций муниципалитета и эпохальных «новостроек» не удостоили своим присутствием представительное собрание активных жителей.

А обсуждать, действительно, есть что!

Создание судостроительного комплекса “Звезда” ведется здесь консорциумом АО “Роснефтегаз”, ОАО “НК «Роснефть” и АО “Газпромбанк”.
А городское сообщество буквально негодует по поводу своей явно искусственной «невовлеченности» в процессы принятия  государственно-монополистических решений относительно совершаемого в территории. Люди крайне озабочены соглашательско-раболепской позицией официального временного исполнителя обязанностей городского Главы по многим вопросам, впрямую касающимся жизни большекаменцев. Видят в нем умышленно удерживаемую сверху фигуру зиц-председателя-соглашателя, провокаторски действующего в отношении рядовых горожан, и сдающего интересы жителей за свое личное карьерное благополучие.

Возможно, именно поэтому диалог гражданского общества получается здесь пока в режиме разговора самого с собой. Хотя и при полной Гласности, но при абсолютном отсутствии «Слышности» со стороны исполнительной власти.

Завод «Звезда» представляла руководитель профкома, а от городской исполнительной компашки никого из генералов местного единоросства  публике здесь созерцать не посчастливилось.  Не досуг им в субботу вникать в житейские заботы народонаселения города.

И не сказать, что не были они в курсе предстоящих обсуждений, ибо отдельные мэр-лояльные депутаты и муниципал-подневольные «засланцы» все-же пытались из зала скорректировать повестку обсуждений, стараясь направить ее в благочинное для шефа-заочника русло.  И все же негодования, тревог и волнений в речах выступавших было гораздо больше, чем благодушных попыток славословия и застойно-образцового выражения чувств глубокого удовлетворения -сообщает секретарь Тихоокеанского землячества украинцев.

В отличие от едроссовского «праймер-междусобойчика», никакого фейс-контроля на входе в зал общественного Форума и заградительных для граждан установок здесь не было. Каждый желающий горожанин мог прийти и высказаться о наболевшем или радующем.
Проходило собрание городского Форума в одном из просторных залов коммерческого частного торгового центра в самом сердце активной части Большого Камня.
Имея перед глазами опыт того, как накануне муниципальные киборг-администраторы буквально сорвали в городе выступление приморского богатыря-спортсмена Ивана Савкина, который не захотел пиарить местного Главу и его клику, устроители Форума предусмотрительно задействовали для проведения собрания именно помещение на частной площади, приспособленной для соборных массовых мероприятий.
В Президиуме Форума работали представители экспертного академического сообщества, руководитель профсоюза завода «Звезда» и зам. Председателя краевой Общественной палаты. Модератором Форума выступала авторитетная лидер местных творческих, предпринимательских и образовательных сообществ, представитель межнациональных и культурных гражданских течений Надежда Малых.
Не сложно понять озабоченность гражданских активистов Большого Камня, связанного с тем, как, по их мнению, акулы капитала превращают город в вахтовый поселок.
Встревожены жители и отсутствием понимания их забот со стороны неизбранного ими ВРИО Главы. Боятся люди стать заложниками промышленной зоны гражданского отчуждения. Об этом рассказал на своей странице Андрей Ардашев

Пресс-служба ПРООУ “Восточная Слобода”

Pacific fraternity Ukrainian